پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دسته بندي اخبار 

دسته بندي اخبار 

حمد و سپاس خدای را که تمام عالم به معرفت او عارف است و به عنایت بی علت او واقف

خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی از نعمات عظیم خداوندی است

و مسند خدمتگزاری به مردم توفیقی والا... 
به مصداق آیه شریفه "ومن شکرفانمایشکرلنفسه" و به آیین سپاس دراین مجال قصد داریم تا با گرامیداشت
 همکاری های شایسته و مناسبات دیرینه متقابل،  از  خدمتکزاران صدیق و شریف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قدردانی نماییم.
امید که کوشش های مسئولانه  هماره قرین توفیق و تایید الهی باشد.

 

 

تبریک و تقدیر
   
        

گروه دورانV5.5.5.0