گزارش
رسانه‌های تبلیغاتی مؤثر و افزایش اثربخشی تبلیغات
تاریخ انتشار : 1397/10/24

رسانه‌های تبلیغاتی مؤثر و افزایش اثربخشی تبلیغات

 پيشرفت ابعاد مختلف علم و دانش بشری، شيوه‌ها و روش‌های به کار گرفته شده در زمينه تبليغات را متحول کرده و ظرايف و پيچيدگی‌های بسياری به آن بخشيده است.

بهره‌گيری از جديدترين ابزار و علوم توسط سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف، همواره معمول بوده است و به‌عنوان مزيتی تأثيرگذار در نوع و شيوه اجرای تبليغات همواره از نقشی تعيين‌کننده در زمينه جذب و اقناي مخاطب برخوردار است.

به كارگيری عملی تجهيزات، دانسته‌ها و شيوه‌های نوين در عرصه‌های تعامل و جذب مخاطب، زمينه‌ساز ارتقای سطح كيفيت و كميت، توسعه و گسترش به‌كارگيری آنها در ساير سطوح جامعه شده و تبليغات به‌عنوان يکي از اصلی‌ترين مؤلفه‌های اصلي در حفظ و ارتقای جايگاه يک سازمان همواره به عنوان بخشی اثرگذار در تعيين معادلات بازار شناخته می‌شود.

با توجه به سرعت تغييرات در حوزه اطلاعات و بهره‌گيری از فناوری‌های نرم‌افزاری، شبکه‌های اجتماعی و دنيای مجازی، نقشی که رسانه‌ها در تبليغات برعهده گرفته‌اند، همواره ارزيابي می‌شود و به اين فرجام می‌رسد که هر رسانه در موقعيت‌های مختلف، کارکرد و اثربخشی خاصی دارد.

ويژگی‌های خاص و برجسته مخاطبان و رسانه‌های جمعی به‌عنوان دو عنصر اصلی و اساسی در هر ارتباط و تعامل موجب می‌شود تا هر نگرش و نظريه‌ای که در عرصه تبليغات ارائه می‌شود، از برخی متغيرها و ويژگي‌هاي موجود نزد عناصر ياد شده تأثيرگذاری بيشتری داشته باشد.

برخي از فعالان و صاحب‌نظران حوزه تبليغات، شکل و نوع پيام و رسانه مورد استفاده را حائز نقش مؤثرتر و مهمتری در عرصه تبليغات دانسته‌اند و در مقابل، برخي ديگر، مخاطبان را واجد نقش برتري شناخته‌اند و برخي هم رابطه نسبتاً موازنی را بين قدرت تأثيرگذاری رسانه و مخاطبان قائل شده‌اند.

انتخاب رسانه صحيح، هنری است که اثربخشی تبليغات را تا سطح قابل توجهی ارتقا می‌بخشد.

همچنين انتخاب رسانه مناسب براي هر تبليغ به نوع و اهداف آن و همچنين توانمندی‌های بالفعل و بالقوه جامعه و مخاطبان هدف بستگي دارد.

انتخاب رسانه مناسب از حساس‌ترين و مهمترين مراحل در انجام هرگونه تبليغات است، زيرا از يکسو رسانه‌ها علاوه بر كاركرد اجتماعی خاص خويش، دو كاركرد مهم تأثيرگذاری بر ادراك مخاطبان و جهت‌دهی افكارعمومی را دارا هستند و از سوی ديگر، هر يک از رسانه‌ها ويژگی‌ها، کارکردها و مقدورات خاصی دارد که آنها را از يکديگر متمايز می‌سازد و توان تأثيرگذاری متفاوتی را در موقعيت‌های مختلف به آنها می‌بخشد.

انتخاب صحيح رسانه، موجب استفاده کارآمد و مؤثر از اين ويژگی‌ها و مقدورات و انتخاب نادرست به انتقال نامناسب پيام و انحراف در فرايند تبليغات منجر می‌شود.

        مهدی عیسی آبادی

کارشناس روابط عمومی پست مرکزی

 
   
      NOTPUBLISHED   اعلان نشده

V5.1.0.0